Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en paraplyorganisasjon for barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. Vi jobber for økt innflytelse for ungdom i Oslo og driver UngInfo, et senter i Møllergata 3 med gratis informasjon tilpasset ungdom.
* Angir obligatorisk
Email Marketing Powered by MailChimp